Ohlášky

V Hermanovciach si vyslúžia manželstvo Veronika Spišiaková, ktorá

pochádza z farnosti Hermanovce a Tomáš Kipikaša, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 27. 07. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Ivana Maderičová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Branislav Drozd, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - mesto. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 24. 08. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Viktória Kaplavková, ktorá

pochádza z farnosti Sebedražie a Patrik Lakota, ktorý pochádza  z farnosti Sebedražie. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 06. 09. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Eliška Sapárová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - mesto a Radoslav Hopko, ktorý pochádza  z farnosti Diviaky n. Nitricou. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 21. 09. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Jana Rybnikárová, ktorá

pochádza z farnosti Veľká Lehôtka a Tomáš Havrla, ktorý pochádza  z farnosti Ilava. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.