Ohlášky

Dňa 27. 04. 2019 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Veronika Fabičovicová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Dalibor Kovár, ktorý pochádza z farnosti Bratislava - Prievoz v Ružinove. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 03. 05. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Zuzana Syrná, ktorá

pochádza z farnosti Púchov a Andrej Hamara, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - mesto. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 04. 05. 2019 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Petra Fečová, ktorá

pochádza z farnosti Hanušovce nad Topľou a Ladislav Kňažník, ktorý pochádza z farnosti Prievidza - mesto. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 04. 05. 2019 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Petra Fečová, ktorá

pochádza z farnosti Hanušovce nad Topľou a Ladislav Kňažník, ktorý pochádza z farnosti Prievidza - mesto. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 18. 05. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Natália Šuníková, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Juraj Pleško, ktorý pochádza  z farnosti Lehnice. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 07. 06. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Petra Uškovičovává, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Dušan Mokrý, ktorý pochádza  z farnosti Sebedražie. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 24. 08. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Viktória Kaplavková, ktorá

pochádza z farnosti Sebedražie a Patrik Lakota, ktorý pochádza  z farnosti Sebedražie. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 06. 09. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Eliška Sapárová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - mesto a Radoslav Hopko, ktorý pochádza  z farnosti Diviaky n. Nitricou. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.