Ohlášky

---

Dňa 21. 09. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Jana Rybnikárová, ktorá

pochádza z farnosti Veľká Lehôtka a Tomáš Havrla, ktorý pochádza  z farnosti Ilava. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 05. 10. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Lucia Gilanová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Milan Dobrotka, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.