Ohlášky

---

Dňa 30 07. 2022 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Lucia Gažiová, ktorá pochádza z farnosti Prievidza - mesto a Lukáš Podskoč, ktorý pochádza z farnosti Čavoj. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 26 08. 2022 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Michaela Tencerová, ktorá pochádza z farnosti Bratislava - Petržalka a Ján Ostraczký, ktorý pochádza z farnosti Bratislava - Staré mesto. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 10 09. 2022 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Ivana Rebrová, ktorá pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Marián Kofrit, ktorý pochádza z farnosti Nedožery - Brezany. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.