Ohlášky

---

Dňa 17. 04. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Barbora Mokrá, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Veľká Lehôtka a Daniel Bognár, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 01. 05. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Petra Píšová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Ivan Janko, ktorý pochádza  z farnosti Diviaky nad Nitricou. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 06. 06. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Erika Hatalová, ktorá

pochádza z farnosti Bratislava - Vrakuňa a Dušan Vakula, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.