Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána

V čase okolo sviatku Zjavenia Pána sa na Slovensku požehnávajú domy a byty. "Požehnávanie je božská činnosť,

ktorá dáva život a ktorej prameom je Otec. Jeho požehnanie je zároveň slovo i dar (po latinsky bene- dictio, po grécky eu-logia, doslove, ˝dobro-rečenie˝). Ak sa tento výraz aplykuje na človeka, znamená adoráciu a odovzdanie sa svojmu Stvoriteľovi vo vzdávaní vďaky."

Požehnanie domov upr

Stiahnuť požehnanie vo formáte .pdf