image image image
* * *

Prvé sv. prijímanie 2015

V živote človeka je prvé sväté prijímanie veľkým dňom, kedy sa osobne stretáva s Ježišom.Je dôležitou chvíľou pre celé farské spoločenstvo, pretože pozornosť všetkých sa upriamuje na Eucharistiu.

Takýmto dňom bola v našej farnosti 6. veľkonočná nedeľa, kedy 31 detí po prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu. Na túto chvíľu sa deti pripravovali na hodinách náboženskej výchovy, počas detských sv. omší a v rodinách. Rodičia boli na katechézu pripravovaní na stretnutiach s kňazmi. Vyvrcholením prípravy bola slávnostná sv. omša, pri ktorej sa deti aktívne zapájali spevom, čítaniami a prinášaním obetných darov. Pán farár na príklade Magdalénky, ktorá vojnovému veteránovi dala svojich 10 €, povzbudil deti, aby boli všímavé k druhým ľuďom, lebo v svojom srdci nosia Krista. Ježiš nás učí, ako sa máme správať jeden k druhému.

Nielen deti, ale aj rodičia, príbuzní a všetci veriaci sme boli pozvaní uvedomiť si v tento deň dôležitosť svätého prijímania v našom živote. Nech pretrváva radosť z dnešného dňa a Ježiš napĺňa naše srdcia radosťou, pokojom a láskou.

Sviatosť birmovania 2015

Udeľovanie sviatosti birmovania bude dňa 31.5.2015 o 10.30h. v kostole sv. Terézie s Lisieux Prievidza – Zapotôčky. Sviatosť birmovania udelí prítomným birmovancom Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.

Udeľovanie sviatosti birmovania bude spoločné pre farnosti Prievidza – Zapotôčky, Prievidza – mesto a pre duchovnú správu Kolégia piaristov v Prievidzi.

Keďže k sviatosti birmovania pristúpi cca 100 birmovancov, prosíme všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť na sv. omši udeľovania sviatosti birmovania, aby rešpektovali tých, ktorí nám budú pomáhať pri organizácii tejto slávnosti. Pre tých, ktorí nie sú príbuznými birmovancov bude možnosť prísť na sv. omše v nedeľu 31.5. o 7.30h., alebo 9.00h., alebo 19.00h.

Čítať ďalej...

Rodičia sv. Terézie budú zrejme svätorečení už v októbri

Ako píše francúzsky denník La Croix, vôbec po prvýkrát v dejinách má byť kanonizovaný manželský pár. Slávnosť sa uskutoční v mesiaci, kedy budú v Ríme stovky kardinálov a biskupov diskutovať o rodine. Svätorečenie Louisa a Zelie Martinových, rodičov sv. Terézie z Lisieux, sa uskutoční v októbri tohto roka, teda v rovnakom mesiaci, ako bude prebiehať Biskupská synoda o rodine.

Viac na: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150304043


Fotky z plesu 2015

Záujemci o fotografie z farského plesu, si ich môžu vyzdvihnúť po dohode u Vdp. Dominika Jágera. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Úplné odpustky v Roku zasväteného života

Počas Roku zasväteného života je možnosť získať úplne odpustky na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec na základe tohoto dekrétu vyhlásil, že veriaci Banskobystrickej diecézy môžu získať úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmyslel Svätého Otca)....

Čítať ďalej...

2 % pre Pastoračné centrum

I v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedenej dane fyzických i právnických osôb pre naše Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux. Z tohto príspevku podporujeme počas roka všetky aktivity pre deti, mládež i dospelých.

Preto vás prosíme, nezabudnite na nás a poproste aj svojich spolupracovníkov o pomoc. www.dvepercenta.sk 

Dokumnty na stiahnutie:

Výhlásenie o poukázaní sumy... a Potvrdeni o zaplatní daň...

Čítať ďalej...