image image image image image
* * * * *

Hudobná skupina Paprsky

V piatok 10.7.2015 k nám zavítala česká hudobná skupina Paprsky. Koncert tejto skupiny bol organizovaný aj z príležitosti spomienky na blahoslavených Luisa a Zélie Martinovcov (12.7.).

Paprsky4

Viac o skupine Paprsky nájdete na stránke paprsky.cz

 

Manželia Martinovci budú svätorečení počas októbrovej synody

Vatikán 27. júna – Kanonizácie štyroch nových svätých potvrdil pápež František počas dnešného riadneho verejného konzistória, ktoré sa konalo ráno o 10. hodine v Sále konzistória Apoštolského paláca. Predchádzalo mu spoločné slávenie predpoludňajšej modlitby breviára. Svätý Otec rozhodol, že štyria blahoslavení Vincenzo Grossi (1845-1917), taliansky diecézny kňaz a zakladateľ Inštitútu dcér oratória; talianska rehoľná sestra Mária od Nepoškvrneného počatia (1859-1906), generálna predstavená Kongregácie sestier spoločnosti kríža; Luis Martin (1823-1894), laik a otec rodiny a Maria Zélia Guerinová (1831-1877), laička a matka rodiny, budú zapísaní do zoznamu svätých v nedeľu 18. októbra 2015. Kanonizácia sa teda uskutoční počas riadneho zhromaždenia synody o rodine, čo je významné najmä v súvislosti s manželmi Martinovcami, rodičmi sv. Terezky z Lisieux, ktorí sú súčasne symbolom rodiny.

Sviatosť birmovania 2015

V nedeľu 31.5.2015 prijatím sviatosti birmovania dovŕšilo krstnú milosť 105 birmovancov z farnosti Prievidza – Zapotôčky, Prievidza – mesto a duchovnej správy Piaristov. Sviatosť birmovania vyslúžil otec biskup Mons. Marián Chovanec v kostole sv. Terézie z Lisieux.

Čítať ďalej...

Prvé sv. prijímanie 2015

V živote človeka je prvé sväté prijímanie veľkým dňom, kedy sa osobne stretáva s Ježišom.Je dôležitou chvíľou pre celé farské spoločenstvo, pretože pozornosť všetkých sa upriamuje na Eucharistiu.

Takýmto dňom bola v našej farnosti 6. veľkonočná nedeľa, kedy 31 detí po prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu. Na túto chvíľu sa deti pripravovali na hodinách náboženskej výchovy, počas detských sv. omší a v rodinách. Rodičia boli na katechézu pripravovaní na stretnutiach s kňazmi. Vyvrcholením prípravy bola slávnostná sv. omša, pri ktorej sa deti aktívne zapájali spevom, čítaniami a prinášaním obetných darov. Pán farár na príklade Magdalénky, ktorá vojnovému veteránovi dala svojich 10 €, povzbudil deti, aby boli všímavé k druhým ľuďom, lebo v svojom srdci nosia Krista. Ježiš nás učí, ako sa máme správať jeden k druhému.

Nielen deti, ale aj rodičia, príbuzní a všetci veriaci sme boli pozvaní uvedomiť si v tento deň dôležitosť svätého prijímania v našom živote. Nech pretrváva radosť z dnešného dňa a Ježiš napĺňa naše srdcia radosťou, pokojom a láskou.

Úplné odpustky v Roku zasväteného života

Počas Roku zasväteného života je možnosť získať úplne odpustky na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec na základe tohoto dekrétu vyhlásil, že veriaci Banskobystrickej diecézy môžu získať úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmyslel Svätého Otca)....

Čítať ďalej...